TextPad Szukaj    Kontakt    Strona główna   
Pomoc
Uwagi  |  FAQ  |  Porady  |  Informacje o wersji   |  Lista dyskusyjna  |  Forum 

 

Pierwsze kroki z Borland C++ Free Command Line Tools i Turbo Debugger

Instrukcje dotyczące konfiguracji następujących Narzędzi w TextPadzie:

początek


Aby zainstalować bezpłatne narzędzia Borlanda:
Uruchom freecommandlinetools.exe
Następnie w katalogu głównym dysku c,
 1. Dodaj do końca c:\autoexec.bat, co następuje
  set path=%path%;c:\Borland\Bcc55 
Po czym, w katalogu C:\Borland\bcc55\Bin,
 1. Utwórz plik nazwany bcc32.cfg, który określi opcje kompilatora dla ścieżek Include i Lib (przełączniki kompilatora -I oraz -L) przez dodanie następujących wierszy:
  -I"c:\Borland\Bcc55\include"
  -L"c:\Borland\Bcc55\lib"
 2. Utwórz plik iling32.cfg, który określi opcje linkera dla ścieżki Lib dodając wiersz:
  -L"c:\Borland\Bcc55\lib"

Na koniec, zainstaluj turbo debuger w tym samym miejscu.

początek


Kompilator Borland C++ - Skompiluj program Windows Win32 w trybie RELEASE.
Polecenie C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe
Parametry: -w-par -tW -tWM -q $File
Rozpocznij w: $FileDir
Przechwyć rezultat Wybrana
sygnał dźwiękowy po ukończeniu Wybrana
Wyrażenie regularne: ^\(Error\|Warning\) [^ ]+ \(.+\) \([0-9]+\):
*Uwaga*: W powyższym wierszu na końcu linii jest spacja.
Plik: 2
Wiersz: 3

Znaczenie parametrów:

		tWM = Kompilator tworzy wielowątkowy .EXE
		tW = Aplikacją docelową jest program Windows
		q = Pomiń nagłówek identyfikacyjny kompilatora
		w-par = Pomijaj ostrzeżenie "parameter 'parameter' is never used".
		

początek


Kompilator Borland C++ - Skompiluj program bibliotekę DLL Win32 w trybie RELEASE.
Polecenie C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe
Parametry: -WD -O2 -Vx -Ve -X- -a8 -b- -k- -vi -tWD -tWM- -q -lD"" -laa -lTpd -lx -lGn -lGi $File
Rozpocznij w: $FileDir
Przechwyć rezultat Wybrana
sygnał dźwiękowy po ukończeniu. Wybrana
Wyrażenie regularne: ^\(Error\|Warning\) [^ ]+ \(.+\) \([0-9]+\):
*Uwaga*: W powyższym wierszu na końcu linii jest spacja.
Plik: File 2
Wiersz: Line 3

Znaczenie parametrów:

		tWM = Kompilator tworzy wielowątkowy .EXE
		tWD = Utwórz .DLL
		q = Pomiń nagłówek identyfikacyjny kompilatora
		WD = Utwórz plik wykonywalny .DLL (tak samo jak -tWD)
		O2 = Optymalizuj pod względem prędkości
		Vx = Funkcje o zerowej długości w pustych klasach
		Ve = Klasy podstawowe o zerowej długości
		X- = Użyj rezultatu zależności kompilatora (compiler autodependency output)
		a8 = Czterosłowne wyrównywanie ustawia dane nieznakowe w 64-bitowym słowach
		(8-bajtowe) ograniczenia. Dane o wielkości mniejszej niż 8 bajtów są
		wyrównane wg. wielkości typu.
		b- = Tworzy wyliczenia (enumerations) wielkości 1 bajta, jeżeli jest to możliwe
		k- = Wyłącza standardową ramkę stosu
		vi = Kontroluje rozwijanie funkcji wplatanych (inline)
		-lD"" =
		-laa = Tworzy 32-bitową aplikację Windows
		-lTpd = Plik docelowy biblioteka .DLL
		-lx = Wyłącza tworzenie plików mapujących
		-lGn = Nie tworzy plików stanu
		-lGi =
		

początek


Kompilator Borland C++ - Skompiluj program Windows Win32 w trybie DEBUG.
Polecenie C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe
Parametry: -w-par -tW -tWM -v -q -lv $File
Rozpocznij w: $FileDir
Przechwyć rezultat Wybrana
sygnał dźwiękowy po ukończeniu Wybrana
Wyrażenie regularne: ^\(Error\|Warning\) [^ ]+ \(.+\) \([0-9]+\):
*Uwaga*: W powyższym wierszu na końcu linii jest spacja.
Plik: File 2
Wiersz: Line 3

Znaczenie parametrów:

		tWM = Kompilator tworzy wielowątkowy .EXE
		tW = Aplikacją docelową jest program Windows
		q = Pomiń nagłówek identyfikacyjny kompilatora
		w-par = Pomijaj ostrzeżenie "Parameter 'parameter' is never used".
		v = Włącz debugowanie źródeł dla kompilatora
		lv = Włącz debugowanie źródeł dla linkera
		

początek


Borland C++ Turbo-Debugger - Uruchom program Windows Win32 w trybie DEBUG.
Polecenie C:\Borland\BCC55\Bin\TD32.EXE
Parametry: $BaseName
Rozpocznij w: $FileDir
Zamknij okno DOS przy wyjściu
początek

Borland's Impdef
Polecenie: C:\Borland\BCC55\Bin\impdef.exe
Parametry: output.def $BaseName
Rozpocznij w: $FileDir
Przechwyć rezultat Wybrana
sygnał dźwiękowy po ukończeniu: Wybrana
Inne pola pozostaw puste.

początek


Usuń atrybut Tylko do odczytu (Attrib -r)

Polecenie: C:\WINDOWS\COMMAND\Attrib.exe
Parametry: $File -r
Rozpocznij w: $FileDir
Nic nie zaznaczone.

początek


Przesłał: Garth Fielding II