Formularz zamówienia - Polska
Płatność może być uregulowana za pomocą przekazu pocztowego, przelewu bankowego lub karty kredytowej. Pragniemy zwrócić jednak uwagę, że należność regulowana kartami kredytowymi naliczana jest w funtach brytyjskich według bieżącego kursu wymiany. Proszę przejrzeć cennik z aktualnymi opłatami w złotych (PLZ) i przesłać wypełniony poniższy formularz zamówienia.

Liczba licencji:
    [  ] 1, [  ] 5, [  ] 10, [  ] 20, [  ] 50, [  ] Bez ograniczeń

Cena: __________
Dysk CD-ROM (60.00 PLZ): __________
Razem: __________

Sposób płatności:
    [  ]Czek
    [  ]Przelew
    [  ]Przekaz pocztowy

Imię i nazwisko: _________________________
Firma: _________________________
Adres e-mail: _________________________

Adres na rachunku:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Kraj: ___________________

Proszę przesłać wypełniony formularz wraz czekiem, potwierdzeniem przelewu lub przekazu pocztowego pod adres:

"TransSoft" Romuald Pawlikowski
ul. Jugosłowiańska 63
60-149 Poznań
(Poland)

Adres e-mail: info@transsoft.seo.pl

W przypadku przelewu prosimy o wpłacenie należności na konto:

"TransSoft" Romuald Pawlikowski
ul. Jugosłowiańska 63
60-149 Poznań

Bank Zachodni WBK
Oddział 17/Poznań
Nr rachunku: 28 1090 1346 0000 0000 3410 9653

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem.