TextPad Szukaj    Kontakt    Strona główna   
zakup
Internet  |  Poczta  |  Korzyści  |  Ceny  |  Aktualizacje  |  Prywatność

 

Płatności można dokonać w złotych polskich (PLZ) lub funtach brytyjskich (GBP), za pomocą czeku, przelewu, przekazu pocztowego lub karty kredytowej. Czeki w funtach należey wypisać na bank brytyjski. Nie akceptujemy Euroczeków. Aktualne ceny.

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza polskiego, europejskiego lub światowego wraz z zamówieniem.

VAT (TVA, IVA, BTW, Mwst, Moms) obowiązujący w Wielkiej Brytanii (17,5%) muszą płacić wszyscy mieszkańcy Wlk. Brytanii, oraz Unii Europejskiej nie będący płatnikami VAT. Osoby będące płatnikami zobowiązane są do podania swego numeru rejestracyjnego VAT w zamówieniu.

Prosimy o wystawianie czeków na rzecz "Helios Software Solutions" i wysłanie zamówienia po adres:

Helios Software Solutions
PO Box 619
LONGRIDGE
PR3 2GW
England
Zlecenie zakupu

Zlecenia zakupu przyjmowane są tylko od rządu i akredytowanych instytucji oświatowych lub dużych korporacji, pod warunkiem, że są przesłane na formularzach zlecenia zakupu z numerem zamówienia. Proszę tę informację zamieścić w zamówieniu na formularzu polskim, europejskim lub inne kraje wraz ze zleceniem zakupu.

Aktualne ceny.

Virtual Servers