TextPad Szukaj    Kontakt    Strona główna   
zakup
Internet  |  Poczta  |  Korzyści  |  Ceny  |  Aktualizacje  |  Prywatność

 

Niniejszy produkt stosuje najnowsze obecnie dostępne technologie. Ich rozwój znajduje szybko odzwierciedlenie w naszym oprogramowaniu. Państwa opłata rejestracyjna pozwala nam utrzymywać się w czołówce technologicznej, tym samym będą mogli Państwo jeszcze bardziej zwiększyć swą wydajność stosując nasz program.

Jako zarejestrowani użytkownicy otrzymują Państwo:

  • Licencję na korzystanie z najnowszej wersji programu. Prześlemy ją pocztą elektroniczną lub dostarczymy oprogramowanie na dyskietkach, jeżeli zamówią je Państwo w tej formie.
  • Licencję uprawniającą do stosowania wszystkich przyszłych wersji poprawionych* (dostępnych na naszej stronie internetowej).
  • Potwierdzenie w oknie dialogowym O TextPadzie prawa do korzystania z programu przez wyświetlenie Państwa danych oraz numeru rejestracyjnego.
  • Wsparcie techniczne poprzez email, faks lub pocztowe, bez dodatkowych opłat przez co najmniej 101 dni.

* Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobierania opłat za uaktualnienia wprowadzające radykalne zmiany.