TextPad Szukaj    Kontakt    Strona główna   
o TextPadzie
Wprowadzenie  |  Ogólnie  |  Cechy  |  Specyfikacje  |  Ilustracje

 

Odporność na problem roku 2000

Poniższe cechy wersji 3.2.5 i późniejszych zapewniają ochronę przed problemem roku 2000. Użytkownicy wcześniejszych wersji mogą pobrać darmowe uaktualnienie do wersji 3.2.5 lub zakupić aktualizację do wersji najnowszej.

TextPad umożliwia wstawianie dat w plikach tekstowych, w nagłówkach i stópkach wydruków, ale nie modyfikuje ich w żaden sposób ani też nie przechowuje ich w postaci binarnej. Daty wyświetlane są w formatach zdefiniowanych w Ustawieniach Regionalnych w Panelu sterowania.

W środowiskach Windows 95, 98, NT i 2000 datę i czas otrzymuje się przez wywołanie jednej lub więcej z następujących standardowych funkcji Win32:

  • GetSystemTime
  • GetFileTime
  • FileTimeToLocalFileTime
  • FileTimeToSystemTime
  • GetTimeFormat

W środowisku Windows 3.1 datę i czas otrzymuje się przez wywołanie jednej lub więcej z następujących funkcji standardowej biblioteki wykonywalnej C:

  • time
  • localtime
  • _dos_getftime

Jedyny plik w folderach WINDOWS i SYSTEM modyfikowany przez TextPad to rejestr, w którym program zgodnie z zaleceniami Microsoftu przechowuje preferencje użytkownika.

Tym samym, o ile komputer oraz wersja MS Windows, w której uruchomiony jest TextPad są odporna na problem roku 2000, program nie spowoduje żadnych problemów.